Ministerstvo > Cestovní ruch > Archiv > Statistiky a analýzy > Odborné semináře v rámci publicity statistických projektů cestovního ruchu

Odborné semináře v rámci publicity statistických projektů cestovního ruchu

V rámci povinné publicity statistických projektů financovaných z Integrovaného operačního programu probíhají semináře, které odborné veřejnosti aktivní na poli cestovního ruchu přibližují průběh, metodiku a především průběžné i definitivní výsledky plošných statistických šetření ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a agentur, KIT segmentu, v budoucnu i sektoru stravovacích zařízení. Dále je veřejnost informována o statistických výstupech pravidelného čtvrtletního šetření „Příjezdový cestovní ruch 2009 – 2015“, které slouží především potřebám poptávkové strany Satelitního účtu cestovního ruchu ČR.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena