Národní dotace > Podpora a rozvoj regionů

Podpora a rozvoj regionů

Regionální programy jsou účinnými nástroji, jejichž prostřednictvím můžeme pozitivně ovlivňovat území regionů, především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených.

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2024 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2023 - dotační titul č. 2 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 - dotační titul č. 1 Program Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití 2023 Podpora revitalizace území 2023 Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2023 Podpora rozvoje regionů 2023 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 - dotační titul č. 2 Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů 2022 Podpora revitalizace území 2022 Administrativní činnosti spojené s realizací dotačního titulu COVID – Ubytování II – HUZ, IUZ Program Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití Podpora rozvoje regionů 2022 Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2022 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020 Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů 2021 Podpora revitalizace území 2021 Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2021 Podpora rozvoje regionů 2021 Podpora rozvoje regionů 2020 Podpora revitalizace území 2020 Závazky Regionálních rad regionů soudržnosti Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2020 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019 Podpora revitalizace území 2019 Podpora rozvoje regionů 2019+ Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2019 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 Program Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů Archiv

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena