Národní dotace > Podpora územního plánování a architektonických / urbanistických soutěží

Podpora územního plánování a architektonických / urbanistických soutěží

Podpora územního plánování je řešena několika navazujícími programy. Hlavním cílem je podpora zpracování územních plánů v obcích.

Programy na podporu architektonických a urbanistických soutěží mají za cíl zvýšit kvalitu staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena