Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 8 příležitostí
 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO - Vrchní ministerský rada - koordinátor/koordinátorka implementace Národního plánu obnovy , MMR_957

  Termín pro podání žádosti:04. 12. 2023 - 15. 12. 2023

  Co nabízíme: Nepromeškejte příležitost rozvíjet kariéru na Ministerstvu pro místní rozvoj – staňte se součástí týmu lidí, který je zodpovědný za koordinaci implementace Národního plánu obnovy na ministerstvu. Budete se podílet na zajištění chodu Národního plánu obnovy a jeho metodickém vedení. Máte jedinečnou příležitost být důležitou součástí procesu, jehož výsledkem bude realizace mnohých užitečných projektů zlepšujících život v ČR. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v lednu 2024.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada v oddělení NIPEZ, odbor strategií práva a elektronizace veřejných zakázek, MMR_424

  Termín pro podání žádosti:01. 12. 2023 - 09. 12. 2023

  Co nabízíme: Pestrou činnost v oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek. Možnost podílet se na správě modulů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. ledna 2024 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  NPO - Vedoucí oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace, MMR_1351

  Termín pro podání žádosti:01. 12. 2023 - 16. 12. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost při řízení nově vznikajícího oddělení se 4 podřízenými zaměstnanci v rámci sítě analytických útvarů na různých ministerstvech, zaměřeného na vyhodnocování dopadů legislativy v klíčových agendách ministerstva v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení v přímé podřízenosti ministra. Možnost nastavovat novou agendu ve spolupráci s odbornými útvary ministerstva a spolupracovat s obdobnými týmy na jiných resortech a Úřadu vlády. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 34.340 Kč do 50.770 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (13.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Pracovní místo je financováno z Národního plánu obnovy, komponenty 4.4 Zvýšení efektivity veřejné správy. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, vítány společenskovědní obory s důrazem na kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody. Znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Minimálně 3 roky práce ve vedoucí pozici. Zkušenosti s analytickými nebo evaluačními činnostmi, vítány předchozí zkušenosti s působením ve veřejné správě. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup od ledna 2024 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  NPO - Referent/referentka společné státní správy a samosprávy, oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace, MMR_1352; MMR_1353; MMR_1354; MMR_1355

  Termín pro podání žádosti:01. 12. 2023 - 16. 12. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v nově vznikajícím analytickém oddělení v rámci sítě analytických útvarů na různých ministerstvech. Možnost nastavování metodik a realizaci vyhodnocování dopadů legislativy v klíčových agendách ministerstva v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení v přímé podřízenosti ministra. Možnost nastavovat novou agendu ve spolupráci s odbornými útvary ministerstva a spolupracovat s obdobnými týmy na jiných resortech a Úřadu vlády. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 31.770 Kč do 46.910 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Pracovní místo je financováno z Národního plánu obnovy, komponenty 4.4 Zvýšení efektivity veřejné správy. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, vítány společenskovědní obory s důrazem na kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody. Znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Praxe na analytické pozici výhodou. Zkušenosti s analytickými nebo evaluačními činnostmi. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup od ledna 2024 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada - manažer/manažerka kybernetické bezpečnosti, MMR_746

  Termín pro podání žádosti:30. 11. 2023 - 15. 12. 2023

  Co nabízíme: Profesně zajímavá, samostatná a kreativní práce v přímé podřízenosti ministra pro místní rozvoj. Možnost být součástí komunity manažerů kybernetické bezpečnosti veřejné správy. Široké možnosti dalšího vzdělávání dle potřeb. Jedná se o tzv. klíčové služební místo. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat 56.680 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ (o prověrku lze požádat dodatečně) a praxe v oblasti kyberbezpečnosti dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb., a to po dobu nejméně 3 let nebo po dobu 1 roku za podmínky ukončeného VŠ vzdělání. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 28. Informační a komunikační technologie a 60. Ochrana osobních údajů. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v prosinci 2023.

 • Dozorčí rada Národní rozvojové banky, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici člena/členky představenstva pro úsek finance a řízení rizik

  Termín pro podání žádosti:28. 11. 2023 - 11. 12. 2023

  Dozorčí rada Národní rozvojové banky, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ČLENA/ČLENKY PŘEDSTAVENSTVA PRO ÚSEK FINANCE A ŘÍZENÍ RIZIK Požadavky a předpoklady viz níže, termín pro podání přihlášek 11.12. 2023 ve 12:00 hod.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – lokální konzultant/konzultantka, odbor pro sociální začleňování, oddělení regionálního centra západ, MMR_1060

  Termín pro podání žádosti:23. 11. 2023 - 08. 12. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost lokálního konzultanta, který zajišťuje a koordinuje poskytování podpory ve svěřeném územním celku (obci). Odměňování v 11. platové třídě (tarifní plat od 25.280 Kč do 37.170 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (možno i vyšší odborné vzdělání nebo SŠ vzdělání za podmínky § 4 odst. 7 NV 341/2017 Sb. – odečet praxe). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v lednu 2024 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka v oddělení strategie cestovního ruchu, MMR_340

  Termín pro podání žádosti:20. 11. 2023 - 05. 12. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti cestovního ruchu. Možnost podílet se na tvorbě materiálů a podkladů týkajících se cestovního ruchu, komunikovat s tuzemskými i zahraničními partnery ministerstva a organizačně zajišťovat zahraniční návštěvy za oblast cestovního ruchu. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost cizího jazyka (preferován anglický jazyk) odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v prosinci 2023 nebo dle dohody.

Další příležitosti

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena