Evropská unie > Spolupráce v rámci EU a mezinárodní vztahy

Spolupráce v rámci EU a mezinárodní vztahy

Působnost Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo, mimo jiné, plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech (vyhlášky, nařízení vlády) a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii i v ostatních seskupeních a mezinárodních organizacích, jako např. Organizace spojených národů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena