Národní dotace

Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva jsou v této sekci uspořádány dle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů, kde je řídícím orgánem ministerstvo.

*Výzvy k podávání žádostí o dotace, které ministerstvo plánuje vyhlásit v 1. čtvrtletí roku 2023:

  • Podpora odstraňování bariér v budovách
  • Podpora obnovy obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2022
  • Podpora územně plánovacích činností
  • Podpora architektonických a urbanistických soutěží
  • Podpora obnovy a rozvoje venkova
  • Podpora bydlení
 *Výzvy k podávání žádostí o dotace, které ministerstvo plánuje vyhlásit ve 4. čtvrtletí roku 2023:
  • Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
*Přesné podmínky podpory budou součástí jednotlivé výzvy k podávání žádostí o dotace. 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena