Ministerstvo > Úřad > Povinně zveřejněné informace > Základní přehled přístupnosti objektů MMR

Základní přehled přístupnosti objektů MMR

Základní přehled přístupnosti objektů Ministerstva pro místní rozvoj zveřejňuje MMR na základě usnesení vlády č. 761 ze dne 20. července 2020 souvisejícího s plněním Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 – 2025. Jedná se o administrativní objekty MMR na území hl. města Prahy - na Staroměstském nám., v ulici Na Příkopě, Letenská a Vinohradská.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena