Ministerstvo > Veřejné dražby

Veřejné dražby

Ministerstvo pro místní rozvoj je v rámci svých kompetencí pověřeno dohledem nad činností dražebníků a kontrolou dodržování zákona o veřejných dražbách a vyhlášky o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě. Pracovníci MMR provádějí kontrolu jednak přímo na dražbách nebo on-line přístupem při elektronických dražbách a jednak následnou kontrolu dokumentace, kterou dražebník musí povinně archivovat.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena