Ministerstvo > Pohřebnictví

Pohřebnictví

Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví. Obce provozují hřbitovy a zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti, tzv. sociální pohřby. Postupují podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Krajské úřady je v tomto metodicky vedou a dozorují. MMR pak ve spolupráci s živnostenskými úřady, krajskými hygienickými stanicemi a českou obchodní inspekcí provádí kontroly podnikatelů v pohřebnictví.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena