Evropská unie > Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je strategickým dokumentem vlády České republiky týkající se reforem a investic ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků tzv. Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Ministerstvo pro místní rozvoj se podílí zejména na řešení digitalizace a brownfields.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena