Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 6 příležitostí
 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Rada/ministerský rada v oddělení spisové služby, MMR_872

  Termín pro podání žádosti:18. 06. 2024 - 02. 07. 2024

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v oblasti spisové služby a archivnictví. Zejména spolupráce při správě a rozvoji elektronického systému spisové služby AthenA. Metodická podpora zaměstnanců v oblasti spisové služby a archivnictví, plnění dalších úkolů souvisejících s výkonem spisové služby. Odměňování ve 12. platové třídě (tarifní plat od 27.650 Kč do 40.740 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu. Pro výkon činností je potřebná dobrá znalost zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a dalších právních předpisů pro oblast spisové služby a archivnictví. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 27. Archivnictví a spisová služba. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup srpen/září 2024 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vedoucí oddělení legislativy, odbor strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek, MMR_428

  Termín pro podání žádosti:18. 06. 2024 - 26. 06. 2024

  Co nabízíme: Možnost podílet se na tvorbě jednotného metodického prostředí pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, zpracovávat výkladová stanoviska a metodické pokyny k aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (13.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, zaměření právo nebo veřejná správa a znalost cizího jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 22. Legislativa a právní činnost a 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. srpna 2024 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada – komunikační úředník/komunikační úřednice, oddělení komunikace fondů EU, odbor publicity a evaluací fondů EU, MMR_888

  Termín pro podání žádosti:13. 06. 2024 - 04. 07. 2024

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost na pozici komunikačního úředníka. Hledáme Komunikačního experta/-ku pro informační kampaně o Evropských fondech. Briefování, koordinace, pečlivá kontrola textových výstupů a grafických prvků jsou klíčem k úspěchu našich kampaní ve spolupráci s dodavateli. Kromě toho budete přispívat texty pro web, novinkami nebo příspěvky na sociální sítě, zapojíte se do tvorby kreativních výstupů vč. grafiky. Buďte součástí našeho týmu a pomozte nám zvýšit kvalitu, efektivitu a zásah našich kampaní! Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Znalost anglického, německého nebo francouzského jazyka minimálně na úrovni 1. stupně znalosti. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup 1. srpna 2024 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Ředitel/ředitelka odboru evropské územní spolupráce, MMR_267

  Termín pro podání žádosti:10. 06. 2024 - 20. 06. 2024

  Co nabízíme: Prestižní a různorodou činnost v oblasti evropské územní spolupráce. Možnost podílet se na metodickém vedení programů přeshraniční spolupráce. Zodpovídat za programy nadnárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráce. Řízení 3 oddělení s celkem 24 podřízenými zaměstnanci. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (21.000 Kč), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu, znalost anglického nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) a způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ (je možné zažádat následně). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červenci 2024.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vedoucí oddělení metodického řízení stavebních úřadů, MMR_1364

  Termín pro podání žádosti:07. 06. 2024 - 21. 06. 2024

  Co nabízíme: Jedinečnou příležitost při řízení oddělení se 6 podřízenými zaměstnanci zaměřeného na zabezpečení celostátního metodického usměrňování aplikace stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a autorizačního zákona. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (15.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením právním, architektonickým, stavebním nebo technickým. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červenci 2024 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu neurčitou

  Vrchní ministerský rada v oddělení metodického řízení stavebních úřadů, MMR_1328

  Termín pro podání žádosti:06. 06. 2024 - 20. 06. 2024

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti koordinace, systémového a metodického usměrňování stavebního řádu České republiky. Možnost podílet se na přípravě návrhů technických právních předpisů stavebního práva s celostátní působností. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: vzdělání v magisterském studijním programu technického zaměření a znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni). Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v červenci 2024 nebo dle dohody.

Další příležitosti

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena