Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 9 příležitostí
 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka v oddělení platů a personální evidence, MMR_670

  Termín pro podání žádosti:12. 07. 2024 - 27. 07. 2024

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v personální oblasti. Možnost podílet se na personálně administrativní agendě. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v srpnu 2024 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO – Vrchní ministerský rada – metodik/metodička regionálních center pro podporu investic do bydlení, oddělení analýz a strategie bytové politiky, MMR_1289

  Termín pro podání žádosti:12. 07. 2024 - 12. 08. 2024

  Co nabízíme: Spolupráci s odborníky z různých organizací a regionů, možnost ovlivnit nastavení státní podpory v oblasti bydlení a poskytnout podporu obcím a dalším investorům. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 2.10. Dostupné bydlení. Co očekáváme: vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oborech 1. Finance a 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v září 2024 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  Vrchní ministerský rada – projektový manažer/projektová manažerka programu OP Z+, oddělení AVI a projektů ESIF, odbor projektového řízení, MMR_1220

  Termín pro podání žádosti:12. 07. 2024 - 23. 07. 2024

  Co nabízíme: Jedná se o mimořádnou příležitost spolupracovat jako projektový/á manažer/ka na realizaci zajímavých projektů z pozice žadatele o dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a stát se důležitým členem týmu projektových manažerů, kteří jsou součástí procesu, jehož výsledkem bude řádná realizace mnohých užitečných projektů zlepšujících život v ČR. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v srpnu 2024.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  NPO – Účetní specialista/specialistka, odbor účetnictví a finančních služeb, oddělení účtování kapitoly, MMR_1253

  Termín pro podání žádosti:12. 07. 2024 - 02. 08. 2024

  Co nabízíme: Zajímavou činnost účetního specialisty. Pestrou účetní agendu v rámci Národního plánu obnovy. Odměňování v 11. platové třídě (tarifní plat od 25.280 Kč do 37.170 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Pracovní místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu; ekonomické zaměření výhodou. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v srpnu nebo v září 2024 nebo dle dohody.

 • Služební poměr Na dobu určitou

  NPO - vedoucí oddělení finančních nástrojů a investic do bydlení, odbor politiky bydlení, MMR_1386

  Termín pro podání žádosti:10. 07. 2024 - 06. 08. 2024

  Co nabízíme: Možnost podílet se na řešení bytové krize v ČR identifikováním problémových oblastí a navržením vhodných podpůrných nástrojů zaměřených na zvyšování dostupnosti a kvality bydlení. Řízení oddělení se 7 podřízenými zaměstnanci. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, komponenty 2.10 Dostupné bydlení. Odměňování v 15. platové třídě (tarifní plat od 39.820 Kč do 59.020 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), příplatek za vedení (15.000 Kč) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 2.10 Dostupné bydlení, půjčka. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Na služebním místě budete vykonávat službu v oboru 6. Finanční trh a 41. Bydlení, územní plánování a stavební řád. Bližší informace jsou uvedeny v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Předpokládaný nástup v srpnu 2024 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – Metodik/metodička komunitní práce 1, odbor pro sociální začleňování, oddělení výzkumů a evaluace, MMR_1212

  Termín pro podání žádosti:10. 07. 2024 - 25. 07. 2024

  Co nabízíme: Zajímavou a různorodou činnost metodika komunitní práce, který podporuje začínající a potenciální realizátory komunitní práce v lokalitách, přednostně tam, kde jsou metody komunitní práce zaváděny nově. Odměňování v 11. platové třídě (tarifní plat při celém úvazku od 25.280 Kč do 37.170 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (možné i vyšší odborné vzdělání za podmínky § 4 odst. 7 nařízení vlády 341/2017 Sb. – s odečtem praxe) a 2 roky praxe v oblasti komunitní práce. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v srpnu 2024 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  NPO - Koordinační projektový a programový pracovník/koordinační, projektová a programová pracovnice, MMR_1323

  Termín pro podání žádosti:09. 07. 2024 - 24. 07. 2024

  Co nabízíme: Podpořte svým dílem řešení bytové krize v rámci Národního plánu obnovy. Vaše zkušenosti pomohou zajistit efektivní fungování státu a příliv peněz do obecního bydlení. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 29.410 Kč do 43.370 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Pracovní místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 2.10. Dostupné bydlení. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Zkušenosti v oblasti administrativy. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v srpnu 2024 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka v oddělení územně a stavebně správním III, MMR_503

  Termín pro podání žádosti:09. 07. 2024 - 24. 07. 2024

  Co nabízíme: Zajímavou a rozmanitou činnost v oblasti správního řízení, územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. Možnost pro zájemce, kteří se rozhodli pracovat ve státní správě a potřebují si osvojit znalosti a získat zkušenosti související se stavebními právními předpisy v takovém rozsahu, který jim otevře cestu i pro získání postu v manažerských pozicích ve všech stupních státní správy. Kde jinde než na MMR, lze získat přehled a zkušenosti, které jsou v dané oblasti k nezaplacení. Pozice je vhodná i pro absolventy. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví podle § 30a odst.4 písm.e)a odst. 5, stavební zákon; s doplněním vzdělání podle § 178a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Uvítáme zájemce s VOŠ v oboru stavebnictví, popřípadě s VŠ v magisterském studijním programu stavebního, architektonického nebo právního zaměření. Zkušenosti v rozhodovací praxi v oblasti územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění vítány. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v srpnu 2024 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  NPO - Správce/správkyně informačních a komunikačních technologií, odbor informatiky, oddělení podpory uživatelů a správy aplikací, MMR_1301

  Termín pro podání žádosti:04. 07. 2024 - 04. 08. 2024

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost správce informačních a komunikačních technologií v rámci Národního plánu obnovy. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 29.410 Kč do 43.370 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.gov.cz/cs/kariera/benefity. Pracovní místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v září 2024 nebo dle dohody.

Další příležitosti

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena