Nabídka volných míst

Zrušit filtr
Zobrazuje se z 6 příležitostí
 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – lokální konzultant/konzultantka, odbor pro sociální začleňování, oddělení regionálního centra západ, MMR_1060

  Termín pro podání žádosti:23. 11. 2023 - 08. 12. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost lokálního konzultanta, který zajišťuje a koordinuje poskytování podpory ve svěřeném územním celku (obci). Odměňování v 11. platové třídě (tarifní plat od 25.280 Kč do 37.170 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (možno i vyšší odborné vzdělání nebo SŠ vzdělání za podmínky § 4 odst. 7 NV 341/2017 Sb. – odečet praxe). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v lednu 2024 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka v oddělení strategie cestovního ruchu, MMR_340

  Termín pro podání žádosti:20. 11. 2023 - 05. 12. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v oblasti cestovního ruchu. Možnost podílet se na tvorbě materiálů a podkladů týkajících se cestovního ruchu, komunikovat s tuzemskými i zahraničními partnery ministerstva a organizačně zajišťovat zahraniční návštěvy za oblast cestovního ruchu. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost cizího jazyka (preferován anglický jazyk) odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v prosinci 2023 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka v oddělení služebních a pracovněprávních vztahů, odbor personální, MMR_682

  Termín pro podání žádosti:18. 11. 2023 - 03. 12. 2023

  Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost v personální oblasti. Možnost podílet se na personálně administrativní agendě zahrnující administraci výběrových řízení. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup od prosince 2023/ledna 2024 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Referent/referentka v oddělení metodiky a stavebně správní činnosti V, odbor územně a stavebně správní, MMR_494

  Termín pro podání žádosti:16. 11. 2023 - 01. 12. 2023

  Co nabízíme: Rozmanitou činnost v oblasti územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a správního řízení, zejména při výkonu funkce nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy. Odměňování ve 13. platové třídě (tarifní plat od 30.780 Kč do 45.420 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu stavebního, architektonického nebo právnického zaměření. Vhodné i pro absolventy. Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v prosinci 2023 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  NPO - Manažer/manažerka komunikace, oddělení podpory a řízení projektů DSŘ, odbor digitalizace a informačních systémů, MMR_1312

  Termín pro podání žádosti:15. 11. 2023 - 30. 11. 2023

  Co nabízíme: Možnost podílet se na přípravě, revizi a realizaci komunikačních aktivit ICT projektů digitalizace stavebního řízení z komponenty 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení – Národního plánu obnovy. Navrhovat a zajišťovat marketingové a propagační aktivity, včetně účasti na propagačních akcích a konferencích. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Služební místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace NPO v gesci MMR. Co očekáváme: vzdělání v magisterském studijním programu (možno i v bakalářském programu za podmínek § 178a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, s doplněním vzdělání). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup 1. ledna 2024 nebo dle dohody.

 • Pracovní poměr Na dobu určitou

  Koordinátor/koordinátorka evaluací, odbor publicity a evaluací fondů EU, oddělení evaluací, MMR_80

  Termín pro podání žádosti:02. 11. 2023 - 02. 12. 2023

  Co nabízíme: Nabízíme zajímavou analytickou činnost v rámci oddělení evaluací. Jedná se především o koordinaci, ale i samotnou realizaci analýz a evaluací, včetně projektového řízení, realizace veřejných zakázek, sběru a vyhodnocení kvantitativních i kvalitativních dat apod. Nedílnou součástí je pak koordinace partnerských jednotek na řídích orgánech. Odměňování ve 14. platové třídě (tarifní plat od 34.840 Kč do 51.530 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe), osobní a motivační příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v magisterském studijním programu a znalost anglického nebo francouzského jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup 1. ledna 2024 nebo dle dohody.

Další příležitosti

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena