Ministerstvo > Agentura pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR je expertním nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory sociálního začleňování, zejména k podpoře vyšších a základních územně samosprávných celků vč. jejich sdružení (územní celky, obce a jejich svazky) a jejich klíčových partnerů v nástrojích a politikách, které pomáhají v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, nebo již v sociálním vyloučení žijících, ke snižování, či eliminaci sociálně vyloučených lokalit, a to v kontextu a zájmu celé obce a všech jejích občanů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena