Národní dotace > Tornádo - pomoc obcím a lidem

Tornádo - pomoc obcím a lidem

Na této strance naleznete programy podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Státního fondu podpory investic a aktulity k živelní pohromě na jižní Moravě.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena