Ministerstvo > Úřad > Rovnost žen a mužů

Rovnost žen a mužů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podporuje politiku rovných příležitostí žen a mužů.  Koncepce gendrové rovnosti je směřována jak dovnitř MMR jako služebního úřadu, resp. zaměstnavatele, tak i navenek v rámci společenských politik, za něž nese odpovědnost. MMR zajišťuje plnění závazků v genderové oblasti na úrovni vládní i mezinárodní.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena