Rok 2019 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Cílem podprogramu je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování  a zlepšení koordinace nabídky v destinacích.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena