Národní dotace > Cestovní ruch > Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2024)

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2024)

Cílem dotačního programu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb a v neposlední řadě podpora socioekonomických přínosů cestovního ruchu. Jedná se o národní dotační titul spolufinancovaný z prostředků státního rozpočtu zahrnující DVA PODPROGRAMY - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a Marketingové aktivity v cestovním ruchu.

Informace: Jedná se o původní Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020), který je prodloužen do roku 2024.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena