Ministerstvo > Cestovní ruch > Archiv > Právo a legislativa v cestovním ruchu > Přehled platných právních předpisů

Přehled platných právních předpisů

Rubrika obsahuje platné zákony a vyhlášky vztahující se k problematice cestovního ruchu.

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu S účinností od 1. ledna 2010 v úplném znění (se zapracovanou novelou o obsahu činnosti a výkonu horské služby) Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (1) S účinností od 1. října 2000 Oblast cestovního ruchu Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu Veškeré informace jsou získány z řad dostupných pramenů: - komunikace s osobami odpovědnými za oblast kvalifikace v jednotlivých členských zemích; - komunikace s osobami ze sítě Enterprise Europe Network, která má střediska ve všech zemích EU, ale i v dalších státech; - komunikace s asociacemi turistických průvodců v jednotlivých zemích; - internet. Informace a internetové odkazy jsou ve stavu platném k 15. 6. 2009. (Materiál je použit z publikace "Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu" od autorů: RNDr. Jitky Ryšavé; PhDr. Stanislava Volemana). Nový způsob zvěřejnění konečné ceny zájezdu Ke dni 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Zcela nový § 13a) ukládá cestovním kancelářím specifické povinnosti při zveřejňování nabídky a při prodeji zájezdů, a to zejména v oblasti informovanosti spotřebitele o konečné ceně zájezdu. Novela zákona o cenách byla uveřejněna pod číslem zákona 403/2009 Sb., ve Sbírky zákonů částka č. 130. Zákon posiluje postavení osob se zdravotním postižením v oblasti cestovního ruchu Ke dni 3. prosince 2009 nabyl účinnosti zákon č. 377/2009 Sb., kterým se mění a novelizuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) a měla by výrazně posílit práva osob se zdravotním handicapem. Osoby postižené, stejně jako kdokoliv jiný, mají nárok na rovné zacházení, rovné podmínky v cestování, dopravě apod. Novela zákona č. 159/99 Sb. o obsahu činnosti a výkonu horské služby Ke dni 1. ledna 2010 nabyla účinnosti poslední novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Novela, zveřejněná pod číslem zákona 301/2009 Sb., obsahuje popis činnosti horské služby, její výkon a dále pak definici lyžařského areálu. Úplně znění novely je možno najít v části 6., článku VII zákona č. 301. Novela zákona č. 159/1999 Sb. Ke dni 29. prosince 2015 nabude účinnosti poslední novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR částka 144 dne 14. prosince 2015 zákonem č. 341/2015 Sb. Archiv

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena