Nový způsob zvěřejnění konečné ceny zájezdu

Ke dni 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Zcela nový § 13a) ukládá cestovním kancelářím specifické povinnosti při zveřejňování nabídky a při prodeji zájezdů, a to zejména v oblasti informovanosti spotřebitele o konečné ceně zájezdu. Novela zákona o cenách byla uveřejněna pod číslem zákona 403/2009 Sb., ve Sbírky zákonů částka č. 130.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena