Novela zákona č. 159/99 Sb. o obsahu činnosti a výkonu horské služby

Ke dni 1. ledna 2010 nabyla účinnosti poslední novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Novela, zveřejněná pod číslem zákona 301/2009 Sb., obsahuje popis činnosti horské služby, její výkon a dále pak definici lyžařského areálu. Úplně znění novely je možno najít v části 6., článku VII zákona č. 301.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena