Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

S účinností od 1. ledna 2010 v úplném znění (se zapracovanou novelou o obsahu činnosti a výkonu horské služby)

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena