Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Ministerstvo pro místní rozvoj, v souladu s usneseními vlády České republiky, vyhlašuje s účinností ke dni 26. října 2022 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu 117D8250 Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů. Dotace je určena na realizaci investiční akce Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny v Královéhradeckém kraji.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena