Národní dotace > Cestovní ruch > Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2023) > Rok 2018 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Rok 2018 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry cílené především na účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace a místa.

Dokumenty

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena