Národní dotace > Cestovní ruch > Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2024) > Rok 2017 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Rok 2017 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Podprogram je zaměřen na podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na rozvoj aktivit, které slouží návštěvníkům případně rezidentům v rámci volnočasových aktivit.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena