Jednotný standard územně plánovací dokumentace

K 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena