Evropská unie > Národní plán obnovy > 2. výzva - Finanční podpora přípravy projektů souladných s cíli EU (velké projekty)

2. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava velkých projektů)

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, vlastník komponenty 4.1: Systémová podpora veřejných investic Národního plánu obnovy, vyhlašuje výzvu subkomponenty 4.1.3 Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU (příprava velkých projektů).

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena