Výzva č. 2 - ukončená

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 10. září 2021 vyhlásilo 2. výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér.

Ke dni 21. září 2021 byla aktualizována příloha č. 1 výzvy - Metodický pokyn podprogramu 2021 (str. 5, část 2 Základní náležitosti žádosti o poskytnutí dotace, bod 6) a příloha č. 3 výzvy - Kritéria pro výběr žádostí (str. 1, bod 1 Komplexnost řešení odstranění bariér v přístupu k bytům v domě).

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena