Národní dotace > Podpora bydlení > Program Podpora bydlení pro rok 2021

Program Podpora bydlení pro rok 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů, a dále pak do podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena