Rok 2018 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Cílem je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování  a zlepšení koordinace nabídky v destinacích.

Dokumenty

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena