Národní dotace > Cestovní ruch > Národní program podpory cestovního ruchu (2010 - 2016) > Rok 2015 - Podprogram Cestování dostupné všem

Rok 2015 - Podprogram Cestování dostupné všem

Národní program podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM. Výzvy v roce 2015 jsou určeny pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst). Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce.

Dokumenty

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena