Průběžná zpráva o relizaci akce/závěrečné vyhodnocení akce

Příjemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci akce (1/2016) a Závěrečné vyhodnocení akce (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Bližší informace naleznete v dokumentu Metodický pokyn 2015 - Průběžná zpráva a Závěrečná vyhodnocení akce.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena