Příručky ACK a MMR pro oblast cestovního ruchu

Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) za podpory a přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR vydala příručky, které jsou určeny široké odborné, ale i laické veřejnosti. Tyto příručky se snaží vysvětlit některé důležité termíny v legislativě týkající se oblasti cestovního ruchu tak, aby byly snadno pochopitelné i širokou veřejností. V příručkách jsou uvedeny příklady z běžné praxe, se kterými se může každý z nás setkat v každodenním životě v oblasti cestovního ruchu. Doufáme, že obě brožury napomohou k lepší orientaci nás všech, kteří máme zájem o tuto oblast.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena