Další právní informace

Rubrika obsahuje výklady, komentáře, stanoviska, metodiky a další doplňující informace k právním normám z oblasti cestovního ruchu.

Zprostředkování prodeje zájezdů pro CK usazené na území jiného státu EU či státu tvořícího EHS K povinnosti CK a CA podle § 3 odst. 4 písm. c) zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu Upozornění pro cestovní kanceláře a agentury zprostředkovávající prodej zájezdů prostřednictvím internetu   ČSN 01 8027 - Značení a zabezpečení v zimním středisku Tato norma stanovuje zásady pro značení, zabezpečení a pohyb v zimním středisku. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání č. 179/2006 Sb., Současný svět s moderním, dynamicky se rozvíjejícím ekonomickým prostředím, klade stále vyšší nároky na lidské zdroje, které se promítají do konkurenčního prostředí na trhu práce. Počáteční vzdělávání, které člověk absolvuje ve škole, je tak nutno doplňovat dalším vzděláváním, které pomáhá udržet si kontakt s vývojem příslušného oboru. Ve smyslu zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání dalšího vzdělávání) a jeho prováděcí vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání působí Ministerstvo pro místní rozvoj ve vztahu k cestovnímu ruchu, jako autorizující orgán pro autorizace subjektů, které mají zájem a předpoklady pro zkoušení a ověřování profesních kvalifikací z oboru 65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus. Příručky ACK a MMR pro oblast cestovního ruchu Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) za podpory a přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR vydala příručky, které jsou určeny široké odborné, ale i laické veřejnosti. Tyto příručky se snaží vysvětlit některé důležité termíny v legislativě týkající se oblasti cestovního ruchu tak, aby byly snadno pochopitelné i širokou veřejností. V příručkách jsou uvedeny příklady z běžné praxe, se kterými se může každý z nás setkat v každodenním životě v oblasti cestovního ruchu. Doufáme, že obě brožury napomohou k lepší orientaci nás všech, kteří máme zájem o tuto oblast.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena