Sekce ekonomicko-provozní

Ing. Eva Štěpánková

Vrchní ředitelka sekce
Tel.: +420 224 861 160

Sekce

Odbor rozpočtu

Ing. Robert Kujan

Tel.: +420 224 861 677

Odbor hospodářské správy

JUDr. Květoslava Hlistová

Tel.: +420 224 861 921

Odbor účetnictví a finančních služeb

Ing. Radek Lejtnar

Tel.: + 420 224 861 549

Odbor informatiky

Ing. Miloslav Kopecký

Tel.: + 420 224 861 271

Oddělení spisové služby

Mgr. Daniela Štádlerová

Tel.: +420 224 861 357

Odbor projektového řízení

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA

Tel.: +420 224 861 819

Oddělení veřejných dražeb

Ing. Zdena Niklasová

Tel.: +420 234 864 601

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena