Odbor projektového řízení

Odbor projektového řízení zajišťuje zpracování a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU ve spolupráci s ostatními věcně příslušnými útvary MMR a organizacemi v resortu ministerstva. Dále zajišťuje řízení rizik v rámci řízených projektů, od identifikace rizik v přípravné fázi, přes ohodnocení rizik, po identifikaci vhodných opatření.

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA

Ředitelka odboru

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena