Oddělení spisové služby

Oddělení spisové služby zabezpečuje výkon spisové služby, zabezpečuje činnost centrální spisovny ministerstva, zajišťuje spolupráci s Národním archivem ČR v oblasti metodických pokynů a skartačních řízení ministerstva a kontrol dodržování zákona. Provádí příjem, evidenci a rozdělování listinných dokumentů doručených poskytovatelem poštovních služeb, nebo doručených osobně, dále datových zpráv doručených do datové schránky ministerstva a elekronických podání doručených do elektronické podatelny ministerstva, provádí autorizované konverze dokumentů.

Mgr. Daniela Štádlerová

Vedoucí oddělení
Tel.: +420 224 861 357

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena