Odbor rozpočtu

Hlavním posláním odboru rozpočtu je zejména zabezpečení celého rozpočtového procesu kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj a koordinace činností souvisejících s financováním výdajů v oblasti programového financování v působnosti ministerstva. Odbor rozpočtu dále plní roli gestora Obecné předběžné podmínky (pro současné programové období) a také gestora Horizontální základní podmínky (pro budoucí programové období) veřejná podpora v oblasti ESI fondů a podílí se na financování a kontrole Regionálních rad regionů soudržnosti a Operačního programu Praha – pól růstu. Na základě dat poskytnutých věcnými útvary sleduje činnost příkazců operací při stanovování a vyhodnocování kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly 317. Pověření zaměstnanci vykonávají roli správce rozpočtu ve smyslu zákona 320/2001 Sb., zákona o finanční kontrole. Dále do působnosti odboru náleží koordinace vnitřního kontrolního systému ministerstva, včetně koordinace rizik.  

Ing. Robert Kujan

Pověřený ředitel odboru
Tel.: +420 224 861 677

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena