Oddělení veřejných dražeb

Oddělení vykonává celostátní kontrolu a dohled nad dodržováním zákona o veřejných dražbách, vydává stanoviska k žádostem o vydání koncese na provádění veřejných dražeb, vede seznam dražebníků na centrální adrese a poskytuje metodickou pomoc v této oblasti zejména územním samosprávným celkům a orgánům státní správy. Oddělení rovněž koordinuje činnosti související s legislativními změnami v oblasti zpeněžování majetku.

Ing. Zdena Niklasová

Vedoucí oddělení
Tel.: +420 234 864 601

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena