Sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování

Sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování má v gesci tři klíčové oblasti pro rozvoj ČR, a to zadávání veřejných zakázek, stavební řízení a územní plánování (a to vč. Digitalizace stavebnictví a agendy územně a stavebně správní), a v neposlední řadě Agenturu pro sociální začleňování. Vedle toho řeší i oblasti realitní činnosti a pohřebnictví. Od 1.7. 2023 byla pod sekci zařazena subkomponenta 4.1.2. v rámci Národního plánu obnovy věnovaná modernizaci veřejného nakupování v ČR.  

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová Ph.D.

Vrchní ředitelka sekce

Sekce

Odbor územně a stavebně správní

Ing. Ivana Jakoubková

Tel.: +420 224 862 275

Odbor územního plánování

Ing. Roman Vodný, Ph.D

Tel.: +420 224 862 123

Odbor stavebního řádu

Ing. Žanet Hadžić

Tel.: +420 224 862 381

Oddělení realitních činností

Ing. Bc. Pavel Rakouš

Tel.: +420 224 864 607

Odbor sociálního začleňování

Mgr. Martin Šimáček

Tel.: +420 777 787 974

Oddělení pohřebnictví

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Tel.: +420 234 154 146

Odbor digitalizace a informačních systémů

Ing. arch. Petr Klán

Tel.: +420 224 861 247

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena