Odbor územního plánování

Odbor územního plánování vykonává zejména funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování s výjimkou problematiky územního rozhodování, včetně výkonu státního dozoru, politiky územního rozvoje a pořizování územně plánovacích podkladů pro funkční využití příhraničních území.

Ing. Roman Vodný, Ph.D

Ředitel odboru

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena