Oddělení pohřebnictví

Oddělení pohřebnictví vykonává jménem Ministerstva pro místní rozvoj funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví. Metodicky řídí krajské úřady a obce na úseku pohřebnictví. Posuzuje žádosti obcí o proplacení účelně vynaložených nákladů při zajištění slušného pohřbení. Ve spolupráci s živnostenskými úřady, krajskými hygienickými stanicemi a Českou obchodní inspekcí provádí kontroly podnikatelů v pohřebnictví.

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Vedoucí oddělení
Tel.: +420 234 154 146

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena