Odbor strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek

Hlavním posláním odboru strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek je zejména tvorba celostátní strategie a koncepce veřejného zadávání, veřejných zakázek, koncesí a veřejně soukromých partnerství, příprava návrhů právních předpisů v oblasti veřejného zadávání a zabezpečení jejich harmonizace s předpisy EU a plnění činností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a zákona č. 360/2022 Sb. o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (ZPNV), především v oblasti tvorby koncepčních dokumentů, právních a metodických předpisů a realizačních opatření Evropské komise (EK) a dalších orgánů EU.

Ing. Ondřej Ječný

Ředitel odboru

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena