Sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu

Sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu zejména koordinuje mezinárodní a EU záležitosti v okruhu působnosti ministerstva, vykonává funkci Národního orgánu pro koordinaci v rámci programového období 2014–2020, 2021–2027 a je hlavním partnerem pro komunikaci s Evropskou komisí v oblasti realizace politiky soudržnosti v ČR.  

Mgr. Stanislav Schneidr

Vrchní ředitel sekce

Sekce

Odbor řízení a koordinace fondů EU

Ing. Kateřina Neveselá

Tel.: +420 224 861 411

Odbor mezinárodních vztahů

Mgr. Magdaléna Ovesen

Tel.: +420 224 861 330

Odbor cestovního ruchu

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Tel.: +420 224 864 550

Odbor publicity a evaluací fondů EU

Ing. Radek Kobza

Tel.: +420 224 861 674

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena