Odbor cestovního ruchu

Odbor cestovního ruchu tvoří legislativní, koncepční a metodické podmínky pro rozvoj cestovního ruchu včetně využívání strukturálních fondů a koordinaci mezinárodních aktivit spojených s rozvojem cestovního ruchu. Odbor zajišťuje působnost ministerstva jako ústředního orgánu státní správy ve věcech cestovního ruchu.

Mgr. Bc. Silvia Doušová

Ředitelka odboru
Tel.: +420 224 864 550

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena