Odbor mezinárodních vztahů

Odbor mezinárodních vztahů koordinuje mezinárodní a EU záležitosti v okruhu působnosti ministerstva a podílí se na jeho aktivitách vůči mezinárodním organizacím. Posuzuje slučitelnost právních předpisů v působnosti ministerstva s právem ES/EU, zajišťuje spolupráci při přípravě a evidenci mezinárodních smluv a mezinárodních závazků týkajících se působnosti ministerstva, poskytuje právní poradenství v oblasti práva EU a mezinárodního práva. Odbor koordinuje přímo řízené programy EU.  

Mgr. Magdaléna Ovesen

Ředitelka odboru
Tel.: +420 224 861 330

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena