Odbor řízení a koordinace fondů EU

Odbor řízení a koordinace fondů EU vykonává v rámci Národního orgánu pro koordinaci široké spektrum činností od nastavení základní strategie využití fondů EU v ČR v podobě Dohody o partnerství, přes vymezení základních pravidel realizace fondů EU prostřednictvím metodických dokumentů a dále koordinaci, řízení rizik a sledování realizace Dohody o partnerství a programů až po vytváření hlavních reportů o využití fondů EU v ČR a plnění cílů Dohody o partnerství. Odbor zajišťuje pravidelné informování vlády ČR o výše uvedených agendách a komunikuje s Evropskou komisí. Zastřešuje vyjednávání legislativy a změn politiky soudržnosti za ČR a komunikuje s ostatními členskými státy EU, zejména státy Višegrádské čtyřky. Agenda je věcně rozdělena v rámci činností pěti oddělení, která spolu úzce spolupracují.

Ing. Kateřina Neveselá

Ředitelka odboru
Tel.: +420 224 861 411

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena