Odbor publicity a evaluací fondů EU

Odbor plní roli národního koordinátora komunikačních aktivit a evaluací v oblasti fondů EU. Realizuje informační kampaně, jejichž cílem je přiblížit široké veřejnosti přínosy projektů podpořených z fondů EU. Nedílnou součástí je i informování odborné veřejnosti a zájemců o možnostech podpory z evropských fondů. Za tímto účelem provozuje síť třinácti regionálních informačních Eurocenter, která pořádají akce pro širokou veřejnost ve všech krajích ČR, organizují odborné semináře, přednášky a poskytují konzultace projektových záměrů. Odbor ve spolupráci s Úřadem vlády provozuje bezplatnou informační linku Eurofon 800 200 200. Evaluační jednotka NOK  realizuje procesní, výsledkové a dopadové evaluace na úrovni Dohody o partnerství a v oblasti fondů EU. Současně plní metodickou roli pro řídicí orgány a koordinuje komunikaci s evaluačními pracovišti na úrovni Evropské komise a členských států EU.

Ing. Radek Kobza

Ředitel odboru

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena