Evropská unie > Národní plán obnovy > 1. výzva - Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU (4.1.3)

1. výzva - Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU (4.1.3)

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, vlastník komponenty Národního plánu obnovy, vyhlašuje výzvu subkomponenty 4.1.3 Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU.

Dokumenty

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena