Zjištění kontroly: dotace byla čerpána neoprávněně

Zjištění kontroly: dotace byla čerpána neoprávněně

13. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo kontrolu přidělení dotace 15,5 milionu korun projektu "BONO PUBLICO ČECHY" z národního programu Regionální podpory. Kontrola prokázala, že částka obdržená na přípravu a zpracování žádosti neodpovídala hodnotě následně předloženého projektu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena